Historik

30-talet

Fulgentin såg dagens ljus i Trelleborg i mitten av 30-talet, närmare bestämt i laboratoriet på färgfabriken Standard Färg & Ferniss. Företaget var på sin tid en av landets ledande tillverkare av emaljfärg och Fulgentin användes till att blankpolera emaljerade ytor. Storkonsumenter av Fulgentin på den tiden var Kockums mekaniska verkstäder i Malmö.

50-talet

1954 köpte Standardfärg Skånska Bomullsfabrikens lokaler i Annelöv och blev snart marknadsledande inom industrifärgtillverkningen i Sverige.

60-talet

1960-talet var Fulgentinets verkliga "glansperiod". Svensk möbelindustri, pianofabriker, våra ledande skriv och räknemaskinstillverkare polerade sina respektive produkter med Fulgentin före leverans. Även i hushållen användes polishen flitigt eftersom den var så mångsidig. Köksluckor och annan träinredning, finmöbler och till och med bilen blev på ett enkelt sätt skinande blanka. Under denna epok exporterades Fulgentin även till en rad länder i hela Europa.

70-talet

1970 köptes Standardfärg upp av Nordsjö AB och fanns sedan kvar som dotterbolag inom koncernen. Fulgentin såldes nu med ny etikett och fanns i hyllorna hos alla Nordsjös färgbutiker runt hela landet. Brist på intresse för produkten hos de nya ägarna i kombination med dålig marknadsföring gjorde att Fulgentin så småningom försvann från butikshyllorna.

80-talet

1985 flyttade Nordsjö AB merparten av sin verksamhet till Malmö Och 1987 upphörde Standardfärg som företag. Samma år startade i Annelöv ett privat företag JAFAB, som nu ägde rättigheterna till varumärket Fulgentin. Polishen framställdes nu i mindre skala och såldes framför allt till möbelrenoverare och möbelaffärer, till saneringsbolag och till veteranbilägare över hela landet.

2000-talet

2003 såldes JAFAB vidare. Rättigheterna till Fulgentin stannade dock kvar hos förre ägaren, som på hösten samma år överlät alla rättigheter till varumärket Fulgentin till Mapa Produkter i Limhamn. Nu är det vår uppgift att återskapa den status Fulgentin en gång hade för trots att det gått nästan 70 år sedan polishen skapades står det sig alldeles utmärkt i konkurrensen med vår tids produkter.

Idag

Cirkeln är sluten! Innehållet i flaskorna har i alla år varit detsamma. Olika epoker har satt sin prägel på förpackningen. Hösten 2009 tog vi fram, den i vårt tycke bästa flaskan sedan 40-talets original i glas.

Bengt Palm var en av dem som utvecklat Fulgentins användningsområden till att bli den allsidiga produkt som den  är idag. Han kom första gången i kontakt med Fulgentin när han letade efter en bra produkt att vårda sina gitarrer med. Efter Bengts bortgång i juli 2023 fortsätter familjen att driva företaget.